väljaarvamine ja õppetasu tagastamine

1. Koolitusest väljaarvamine ja loobumine 
1.1. Registreeritud õppija võib igal ajal loobuda koolitusest.
1.2. Kui õppija ei saa õppimist alustada või jätkata, palume sellest teada anda esimesel võimalusel telefoni 55550880 või e-kirja teel info@intense.ee.
Püüame, et õppija saaks osaleda järgmisel koolitusel. Kui sobivat aega ei leia, siis on õppijal võimalik koolitusest loobuda.
1.3. Õppija arvatakse täienduskoolituselt välja, kui tema:

  • ei ole tasunud õppemaksu kokkulepitud mahus
  • ei ole täitnud õppekavas esitatud tingimusi
  • takistab õppeprotsessi läbiviimist
  • kahjustab kaasõppijate tervist

1.4. Õppija, kes katkestab õpingud ning on läbinud vähemalt 50% õppekavast, saab soovi korral tõendi osaletud tundide kohta.

2. Õppetasu tagastamise ja sellest vabastamine
2.1. Kui koolitus jääb ära meist tuleneval põhjusel, tagastame õppetasu 100%.
2.2. Õppetasust vabastamise otsustab MTÜ Intense Koolitus juhataja ning sellekohane avaldus tuleb saata: info@intense.ee
2.3. Loobumise korral toimub tasutud õppetasu tagastamine järgmistel tingimustel:

  • Koolitusest loobumisest teatamine rohkem kui 5 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% õppetasu,
  • Koolitusest loobumisest teatamine 1-5 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 75 % õppetasust,
  • Loobumisest teatamine koolituse jooksul – õppetasu ei tagastata.