registreerimine ja õppemaksu tasumine

1. Täiendkoolitusele registreerimine.
Info koolituse kohta avaldatakse kodulehel vähemalt üks kuu enne kursuse toimumise algust.
Koolitustele on võimalik registreeruda e-maili teel kodulehel toodud aadressil.
Registreerunutega võetakse ühendust e-posti või telefoni teel.
Kõik koolitusele registreerunud saavad nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku kohta.

2. Õppemaksu tasumine
Koolituste eest tasumine toimub esitatud arve alusel, mida väljastatakse e-kirja teel.
Koolituse eest on võimalik tasuda maksegraafikuga.
Arve tasutakse üks nädal enne koolituse algust kui ei ole kokku lepitud teisiti.