arvutikoolitused

MTÜ Intense Koolitus pakub erinevas mahus arvutikoolitusi – algajatele ja edasijõudnutele, eesti ja vene keeles.

Digipädevus on üks kaheksast elukestva õppe võtmepädevusest ning kõigile hädavajalik tänapäeva üha digitaalsemas ühiskonnas osalemiseks.

Meie arvutialased õppekavad baseeruvad DigComp raamistikul, mis on väljatöötatud EL initsiatiivide “Digital Competence Framework for Citizens” ning “Digital Competence Framework for Consumers” põhjal.

Algkoolituse eesmärk – anda inimesele, kel puudub eelnev kogemus vajalikud teadmised ja oskused arvuti kasutamiseks igapäevaelus.
Mida me seal õpime:

  • kuidas leida vajalikku infot interneti avarustest, seda hinnata ja salvestada edasiseks kasutamiseks; kuidas autoriõigused võivad piirata info kasutamist
  • millised võimalused pakub internet suhtlemiseks; kuidas kasutada e-posti ja sotsiaalmeedia kanaleid
  • kuidas sooritada ostud internetis, maksta arveid ja kasutada avaliku sektori ressursse ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID-ga
  • kuidas kasutada levinumaid rakendusi – kirjutada tekste, joonistada õnnitluskaarte, koostada isiklikku eelarvet
  • mida teha situatsioonis, kui “MINU ARVUTI (internet, programm jne) EI TÖÖTA”
  • kuidas kõike seda teha nii, et kaitstud oleksid tervis ning materiaalne ja intellektuaalne vara

Koolitaja: Aleksander Temmo (MSc, Täiskasvanute koolitaja, tase 6)
Lisaks oma tootmis- ja kvaliteedijuhi taustale on ta läbi viinud 1000+ tunde arvutialaseid koolitusi üle Eesti.