polümeersavist meenete valmistamine

Õppekava nimetus: Polümeersavist meenete valmistamine
Õppekava rühm: 215 Tarbekunst ja oskuskäsitöö
Kutsestandard: puudub
Kutse grupp: puudub
Keel: eesti keel
Eesmärk: valmistada polümeersavist etteantud eskiisi/mustri järgi meene (võtmehoidja, käevõru, prossi)
Sihtrühm: Täiskasvanud, kes on huvitatud praktilisest käelisest tegevusest voolimise valdkonnas, käelise motoorika, loovuse ja kujutlusvõime arendamiseks
Koolitusel osalemise eeltingimused; puuduvad.
Maht: 2 ak.t
Õpiväljundid

  • Kursuse tulemusena omandatakse teadmised polümeersavi kasutusvõimaluste kohta
  • Õpilane oskab planeerida oma tööd, koostada plaani ning mõistab materjalide arvestamise aluseid
  • Töö käigus omandatakse vajalikud oskused erinevatest värvidest mustrite koostamiseks ja esemete/meenete tegemiseks

Peamised õppemeetodid

  • Auditoorne töö
  • Grupitöö
  • Iseseisev töö
  • Eneseanalüüs ja reflektsioon
Teema Maht (ak.t) Kirjeldus
Ettevalmistus 0,5 Teoreetiline osa: tööohutus, töövahendite ja  materjali tutvustus värvikaart
Praktiline osa: mustrite ja värvide valimine
Voolimine 1,0 Praktiline osa: meene valmistamine
Kuumtöötlus,
viimistlemine
0,5 Teoreetiline osa: erinevad viimistlusmeetodid, erinevad kivistamismeetodid, akrüüllaki kasutusvõimalused
Praktiline osa: aukude tegemine, keetmine, riputusnööri paigaldamine

Töövahendid, tarvikud. Ahi, polümeersavi, mustrileht, vaibanuga, voolimisalus, pärlipael, riputuskonks
Töö käik. Tööohutusega tutvumine. Õpilased tutvuvad mustriga, olemasolevate näidistöödega ja valivad sellest infost lähtuvalt endale põhivärvi ja abivärvid. Omavahel sobivate värvide spektriga tutvumine. Tutvustavad teistele oma lemmikvärvi ja seda, mida ta plaanib tegema hakata ja miks.  Juhendamisel koostatakse polümeersavist mustritoru, lõigatakse viiludeks ja kaetakse sellega soovitud ese või vormitakse sellest soovitud kujuga meene. Valmis töö keedetakse või küpsetakse.
Valminud töö tutvustamine.
Tagasisidevormide täitmine.
Õppekeskkonna kirjeldus: klassiruum, ventilatsioon on vajalik.
Õppetöö vorm: auditoorne
Õppemeetodid: loeng, iseseisev töö
Hindamismeetodid: arvestus
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis: arvestatud – mittearvestatud
Nõuded lõpetamiseks: valminud näidistöö
Väljastatav dokument: tõend