leiva valmistamine

Õppekava nimetus : Juuretisega koduleiva valmistamine
Õppekava rühm: 541 Toiduainetetöötlus- ja tootmine
Koolitusel osalemise eeltingimused puuduvad.
Keel: eesti keel
 Eesmärk :  Õpetada, kuidas tehakse leiba.
Õpilane mõistab tervisliku toitumise seoseid teraviljatoodetega ja teeb vahet pärmi- ja kääritatud juuretisega leival.
Õpiväljundid:

 • Oskab valmistada juuretist;
 • Oskab juuretisega teha leivatainast;
 • Oskab valida küpsetamiseks õiget jahu ja temperatuuri;
 • Mõistab jahutamise ja säilitamise protsessi nüansse;
 • Tunneb teraviljade ajalugu, kasvatamist ja eristamist;
 • Oskab kirjeldada, milline on vilja teekond seemnest leivani;
 • Tunneb leiva valmistamise protsessi ja rukkileiva kui Eesti traditsioonilise toiduaine väärtuslikkust ning tervislikkust ja osakaalu “Toidupüramiidis“;
 • Koolituse lõpus saab õpilane kaasa juuretise, et kodus leiba küpsetada-

Sihtrühm : Täiskasvanud, kes on huvitatud leiva valmistamisest kodustes tingimustes.
Maht: 3+5 tundi (2 päeva)
Peamised õppemeetodid;

 • Auditoorne töö: Erinevad teraviljad, jahusegud ja teraviljasaadused. Teraviljade ja leiva küpsetamise ajalugu. Sobiva temparatuuri ja niiskustaseme valimine küpsetamiseks, leiva õige jahutamise ja säilitamise olulisus).
 • Grupitöö: Toitumisalane teave.
 • Iseseisev töö: Kääritusanuma valimine, juuretise ja leivataigna tegemine, sõtkumine. Leiva vormimine ja küpsetamine. Jahutamisprotsess.
 • Eneseanalüüs ja reflektsioon: „Minu toidulaua valikud“ , tagasisidestamine.
Esimene õppepäev Teema Maht (ak.t) Kirjeldus
Juuretise valmistamine 1 Teooreetiline osa: Erinevad teraviljad, leivajahu valimine (rukkijahu, rukki+ nisujahu, rukki+ odrajahu),
2 Praktiline osa: kääritusanuma valimine, juuretise tegemine
Teine õppepäev Leivataigna valmistamine 1 Teooretiline osa: Erinevat tüüpi teraviljasaadused, teraviljade ajalugu, leiva küpsetamise traditsioonid. Õige küpsetamistemperatuuri valimine.
1,5 Praktiline osa: Juuretisest taigna tegemine. Sõtkumine.
Küpsetamine 1,5 Praktiline osa: Leivapätsi vormimine, põrandaleiva/vormileiva valimine, küpsetamine.
0,5 Teoreetiline osa: Leiva jahutamise ja säilitamistingimustega tutvumine. Toitumisalane teave.
Kokkuvõtted ja reflektsioon 0,5 Reflekteerimine, tagasiside vormide täitmine.