leiva valmistamine algajatele

 Õppekava nimetus : Juuretisega koduleiva valmistamine
Koolitusel osalemise eeltingimused puuduvad.
Õppekava rühm: 541 Toiduainetetöötlus- ja tootmine
Keel: eesti keel
Eesmärk :  Õpetada, kuidas tehakse leiba.
Õpilane mõistab tervisliku toitumise seoseid teraviljatoodetega ja teeb vahet pärmi- ja kääritatud juuretisega leival.
Õpiväljundid:

  • Oskab valmistada juuretist;
  • Oskab juuretisega teha leivatainast;
  • Oskab valida küpsetamiseks õiget jahu ja temperatuuri;
  • Mõistab jahutamise ja säilitamise protsessi nüansse;
  • Koolituse lõpus saab õpilane kaasa juuretise, et kodus leiba küpsetada-

Sihtrühm : Täiskasvanud, kes on huvitatud leiva valmistamisest kodustes tingimustes.
Maht: 3 ak/h
Peamised õppemeetodid:

  • Auditoorne töö: Erinevad teraviljad, jahusegud ja teraviljasaadused. Teraviljade ja leiva küpsetamise ajalugu. Sobiva temparatuuri ja niiskustaseme valimine küpsetamiseks, leiva õige jahutamise ja säilitamise olulisus).
  • Grupitöö: Toitumisalane teave.
  • Iseseisev töö: Kääritusanuma valimine, juuretise ja leivataigna tegemine, sõtkumine. Leiva vormimine ja küpsetamine. Jahutamisprotsess.
  • Eneseanalüüs ja reflektsioon: „Minu toidulaua valikud“, tagasisidestamine.
Teema Maht (ak/h) Kirjeldus
Juuretise valmistamine 0,5 Praktiline osa: kääritusanuma
valimine, juuretise tegemine
Leivataigna valmistamine 1,0 Praktiline osa: Juuretisest taigna tegemine. Sõtkumine.
Küpsetamine 1,0 Praktiline osa: Leivapätsi vormimine, põrandaleiva/vormileiva valimine, küpsetamine.
Kokkuvõtted ja reflektsioon 0,5 Reflekteerimine, tagasiside vormide täitmine.